perkongsian..

Wednesday, January 12, 2011

ADAT PERKAHWINAN MASYARAKAT SUKU KAUM SUNGAI


Adat resam perkahwinan Melayu merupakan antara adat resam yang paling penting dan dipegang teguh oleh kebanyakan orang Melayu, baik di kawasan luar bandar mahupun di bandar. Sebagaimana mana-mana kaum, ia memerlukan perbelanjaan yang agak besar, dan terdapat segolongan yang berbelanja melebihi pendapatan dan terpaksa menjual harta atau meminjam wang, untuk tujuan ini. Suku kaum Orang Sungai ini merupakan Pribumi Sabah yang ramai terdapat di Pantai Timur Sabah. Walau bagaimanapun, ramai masyarakat Malaysia termasuk mereka yang menetap di Sabah yang tidak mengetahuinya kerana kurangnya pendedahan di media cetak dan juga media elektronik seperti internet. Masyarakat Sungai merupakan satu suku/etnik yang paling banyak didapati di kawasan Sandakan, Beluran, Paitan, Kinabatangan (Bukit Garam, Sukau, Suan Lamba, Bilit, hingga ke Paris Satu), Kuamut, Segaliud, Ranau(Sugut), Labuk (Telupid), Segama & Sepagaya(Lahad Datu), Madai, Tongod dan juga terdapat di Pitas dan Beaufort (seperti di Kg. Bambangan). Suku kaum Orang Sungai ini terbahagi juga kepada beberapa sub-etnik iaitu dinilai melalui penggunaan bahasa sukuan atau linguistik. Berikut

Dari segi sosial, masyarakat Sungai juga mempunyai perkembangan sosial yg boleh dibanggakan. Di Sabah, terdapat Persatuan Orang Sungai Sabah. Tarian Orang Sungai seperti Titikas, Berunsai dan Tarian Gabang juga sering di persembahkan di majlis-majlis rasmi di Sabah. Artis terkenal Sabah seperti Abu Bakar Ella yang lebih dikenali dengan panggilan Ampal adalah seorang yang berbangsa Sungai. Hubungan Orang Sungai dengan kaum-kaum pribumi Sabah yg lain juga adalah amat baik sejak zaman berzaman.Terdapat juga ramai anak watan masyarakat Sungai yang memegang jawatan tinggi di jabatan persekutuan dan negeri.

Begitu juga halnya dari aspek ekonomi. Jika kita lihat pada masa sekarang, terdapat ramai masyarakat Sungai yang telah mempunyai tahap ekonomi yg baik. Walaupun ada sebilangannya mereka yang masih berada di paras kemiskinan seperti di Paitan, Sugut dan Kuamut, namun perlu diingat bahawa masyarakat Sungai bukannya satu bangsa Pribumi yg suka meminta-minta, dan mengharap bantuan ihsan kerajaan semata. Sejak zaman British lagi, telah banyak masyarakat Sungai yang aktif dalam kegiatan ekonomi seperti Almarhum Pangiran Galpam yg terkenal sebagai antara peniaga sarang burung terkemuka Sabah di Gua Gomantong. Masyarakat Sungai juga masih mewarisi perniagaan sarang burung di Gua Madai. Pada masa sekarang, terdapat juga ramai masyarakat Sungai yang bertani dan mempunyai ladang kelapa sawit/perladangan yang berdaya maju. Terdapat juga di kalangan masyarakat Sungai yang menjadi konglomerat perniagaan Sabah.

Oleh yang demikian, dapat dilihat bahawa masyarakat Sungai di Sabah adalah satu suku kaum yang sentiasa berkembang dalam pelbagai aspek. Dalam pada itu, masyarakat Sungai turut mengamalkan pelbagai adat resam dan kepercayaan sama ada dalam aspek sosial, ekonomi mahupun politik. Adat resam perkahwinan misalnya adalah suatu bentuk adat resam yang diperturunkan sejak turun temurun ke generasi muda.

No comments:

Post a Comment